Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Historia

„...mów dziecku, że jest dobry, że może, że potrafi...”

                                               Janusz Korczak

Kolejne karty z kalendarza.  Nasza historia…

Zaczęło się to wiele lat temu...

Pierwszym dokumentem znajdującym się w archiwach poradni jest decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu o powołaniu jednostki organizacyjnej pod nazwą Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Nowej Dębie z dnia 22 września 1986r. Od 1 października tegoż roku poradnia mieściła się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych (obecnie Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie). Zasięg działania poradni obejmował szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze miasta i gminy Nowa Dęba oraz gminy Majdan Królewski.

Poradnię organizowała psycholog Urszula Sudoł. Opiekę merytoryczną nad poradnią sprawowała Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Tarnobrzegu. Początki były skromne – zatrudnionych było 3 pracowników: mgr Wanda Krawczyk (pedagog), mgr Grażyna Cetera (pedagog) i mgr Urszula Sudoł (psycholog), która pełniła funkcję dyrektora. Następnie od 1988r. funkcję dyrektora objęła mgr Helena Błahut. Z kolei w 1990r. dyrektorem poradni została mgr Elżbieta Hodór.

          W tym czasie przemiany społeczno – gospodarcze w Polsce wymuszały sprostanie potrzebom społecznym w udzielaniu adekwatnej pomocy. Stopniowo zmieniały się zadania, które poszerzono m.in. o wyrównywanie startu szkolnego oraz wczesne wykrywanie i korygowanie nieharmonijnego rozwoju dzieci. W związku z tym zatrudniono nowych pracowników, którzy poszerzali zakres oddziaływań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

Był to okres znaczący w rozwoju poradnictwa. Kadra pedagogiczna zdobywała coraz większą wiedzę, umiejętności, systematycznie się doskonaliła. Baza lokalowa wciąż była niewystarczająca, natomiast działania poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stale się poszerzały. Dlatego też 1 stycznia 1990 r. poradnia została przeniesiona do budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ulicy Rzeszowskiej 3. Od 1991r. funkcję dyrektora poradni nieprzerwanie do chwili obecnej pełni mgr Ewa Jaworska.

          Decyzją z 28 września 1993 r. Kurator Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu włączył pod opiekę poradni Szkołę Podstawową w Chmielowie, która do tej pory korzystała z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Od 1 września 1996 r. Anna Tabor, Kurator Oświaty i Wychowania poszerzyła zasięg działania poradni, który obejmował miasto i gminę Nowa Dęba, gminy: Majdan Królewski, Baranów Sandomierski i Padew Narodową.

Po zmianach terytorialnych (likwidacji województwa Tarnobrzeskiego i powstaniu Powiatu Tarnobrzeskiego), od 1 września 1999r. poradnia stała się jednostką organizacyjną Powiatu Tarnobrzeskiego i obejmuje swoją opieką miasto i gminę Nowa Dęba oraz gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów. Od tego roku placówka mieści się przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców z gmin Gorzyce i Grębów, w 2000r. w Tarnobrzegu powstała filia naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Świętej Barbary 6, do której przyjeżdżają rodzice z dziećmi z tych gmin. Natomiast w Nowej Dębie przyjmowane są dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Dęba i gminy Baranów Sandomierski.

Aktualna baza lokalowa placówki obejmuje 3 gabinety specjalistyczne, gabinet dyrektora i sekretariat. Staraniem Starosty Tarnobrzeskiego w 2011r. przeprowadzono generalny remont placówki, dzięki czemu zyskaliśmy bardziej funkcjonalne pomieszczenia. Zyskaliśmy dodatkowe sanitariaty dla klientów poradni oraz pokój socjalny dla pracowników. Dzięki temu przedsięwzięciu poradnia zyskała bardziej przyjazny wizerunek, a kadra i klienci większy komfort pracy.

          Celem działalności poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.

          Udzielamy pomocy zgłaszającym się uczniom, ich rodzicom i nauczycielom poprzez rozpoznawanie problemów i zastosowanie odpowiednich działań, min.:

- orzekamy o zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży oraz kwalifikujemy do odpowiednich form kształcenia.

- prowadzimy doradztwo zawodowe oraz współpracujemy ze szkołami w zakresie profilaktyki uzależnień.

- współpracujemy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

 

Opracowanie:

Urszula Sudoł

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

Fragment pochodzi z Biuletynu Poradni wydanego w 2011r. z okazji srebrnego Jubileuszu

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

ePUAP