Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Nasze działania 2017 2018

 

WSPÓŁPRACA ze SZKOŁAMI i  PRZEDSZKOLAMI,

z INSTYTUCJAMI

Rok szkolny 2017/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W dniu 06.09.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrzy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. W dniu 13.09.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 - latków w Przedszkolu w Baranowie Sandomierskim.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. W dniu 20.09.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne uczniów klas pierwszych szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. W dniu 03.10.2017r. Barbara Bunio ( psycholog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt. „Dojrzewanie do miłości” dla uczniów klas II TA i II TJ technikum Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. W dniu 04.10.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola (ochronka) w Baranowie Sandomierskim. Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. W dniu 03.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt. „Co to znaczy być asertywnym” dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr2 w Nowej Dębie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. W dniu 04.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Jadachach.

Temat zajęć: Poznanie stylu uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce. Czynniki maja wpływ na naukę - styl uczenia się, ćwiczenie pamięci, motywacja, dieta, ruch, sen, wypoczynek -relaks.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. W dniu 05.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Temat zajęć: Poznanie stylu uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce. Czynniki maja wpływ na naukę - styl uczenia się, ćwiczenie pamięci, motywacja, dieta, ruch, sen, wypoczynek -relaks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. W dniu 06.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy III c w Szkoły Podstawowej w Jadachach.

Temat zajęć: Skuteczna nauka. Czynniki maja wpływ na naukę - styl uczenia się, ćwiczenie pamięci, motywacja, dieta, ruch, sen, wypoczynek -relaks.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. W dniu 11.10.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne  w grupie 6 - latków Przedszkolu w Grębowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. W dniu 12.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Jadachach.

Temat warsztatów:  Skuteczna nauka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. W dniu 19.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony w klasie VII a w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. dniu 19.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony” w klasach VII b w Szkole Podstawowej nr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. W dniu 19.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony” w klasach VII c w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. W dniu 20.10.2017r. Barbara Bunio (psycholog) i Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) wzięły udział w Targach Edukacji i Pracy w Gorzycach . Podczas prezentacji zakresu działań Poradni przeprowadziły dla chętnych uczniów testy ukierunkowane na wybór zawodu i dalszej kariery zawodowej.

Celem było wsparcie uczniów w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dla chętnych uczestników oraz rozszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. W dniu 20.10.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły zajęcia integracyjne pt. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. W dniu 20.10.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły zajęcia z elementami ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej pt. „Ciekawie w zabawie” dla dzieci w oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr1 w Gorzycach .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. W dniu 20.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki” dla uczniów klasie IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Cel zajęć poprawa relacji i atmosfery w grupie rówieśniczej. Wyrabianie szacunku i życzliwości oraz poczucia akceptacji dla siebie nawzajem.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. W dniu 20.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki” dla uczniów klasie VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Cel zajęć:  poprawa relacji i atmosfery w grupie rówieśniczej. Wyrabianie szacunku i życzliwości oraz poczucia akceptacji dla siebie nawzajem. Szkoła Podstawowa Nr-1 w Gorzycach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. W dniu 23.10.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. W dniu 25.10.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne  w grupie 5 i 6 - latków Przedszkolu w Grębowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. W dniu 25.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia profilaktyczne pt. „Smak życia – zdrowe i dobre życie” dla uczniów klas I a Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Cel zajęć wyrabianie postaw bezpieczeństwa, szukania wsparcia u zaufanych osób, konsekwencje niebezpiecznych zachowań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. W dniu 25.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia profilaktyczne pt. „Smak życia – zdrowe i dobre życie” dla uczniów klas I b Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Cel zajęć wyrabianie postaw bezpieczeństwa, szukania wsparcia u zaufanych osób, konsekwencje niebezpiecznych zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. W dniu 25.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV a Szkoły Podstawowej w Skopaniu na temat: Zachowania agresywne wśród uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. W dniu 25.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV b Szkoły Podstawowej w Skopaniu na temat: Zachowania agresywne wśród uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. W dniach 26 i 27.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła szkolenie dla pracowników poradni: PPP w Kolbuszowej i w Nowej Dębie w ramach koordynowania wdrożonego modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podkarpackim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. W dniu 27.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VII w Szkoły Podstawowej w nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. W dniu 31.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła dla uczniów klasy VII Zespołu Szkół w Skopaniu zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony – pomysł na siebie”.

CELE:

1. Pobudzanie myślenia twórczego.

2. Poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań. Budowanie poczucia własnej wartości. Wykorzystanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. W dniu 31.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła dla uczniów klasy VII Zespołu Szkół w Skopaniu indywidualne i zawodowe porady na podstawie badań dla uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. W dniu 07.11.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) i Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziły szkolenie dla pracowników  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnobrzegu nt. „Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania”.

Cele szkolenia: poznanie zagrożeń związanych z wypaleniem zawodowym; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; zaprezentowanie metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. W dniu 06.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla grupy 4 – latków w Przedszkolu w Skopaniu.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. W dniu 08.11.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Mocne strony a zainteresowania zawodowe”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. W dniu 08.11.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła dla uczniów klasy dla uczniów klasy III Zespołu Szkół w Grębowie indywidualne i zawodowe porady na podstawie badań dla uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. W dniu 08.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim na temat: „Jak pomóc dziecku dobrze funkcjonować?”

Po spotkaniu odbyły się zajęcia konsultacje indywidualne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. W dniu 13.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i przeprowadziła warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Przedszkola w Skopaniu.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki opracowania IPET dla uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. W dniu 14.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. W dniu 14.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie III Gimnazjum w Chmielowie zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc...-to boli".

Cele zajęć: Wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. W dniu 14.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie VIIa Szkoły Podstawowej w Chmielowie zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc...-to boli".

Cele zajęć: Wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. W dniu 14.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie VII b Szkoły Podstawowej w Chmielowie zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc...-to boli".

Cele zajęć: Wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. W dniu 14.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów klas I Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na temat: „Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów”

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. W dniu 14.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VIIa w Szkoły Podstawowej w nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: Techniki uczenia się.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. W dniu 14.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. W dniu 15.11.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne  w grupie 4 i 5 - latków Przedszkolu w Grębowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. W dniu 15.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów klas I - III oraz rodziców dzieci w oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr1 w Gorzycach na temat: Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym przez rodziców. Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej poradni w tym zakresie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45. W dniu 15.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie II gimnazjum w Jadachach zajęcia warsztatowe pt.  „Cele i wybory życiowe. Świat wartości".

Cele zajęć: zajęć: zwrócenie uwagi na decyzyjność i celowość podejmowanych działań uwzględnienie  wartości i norm w swym postępowaniu

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46. W dniu 16.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla grupy 4 – latków (c.d.) w Przedszkolu w Skopaniu.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47. W dniu 17.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Temat zajęć: Techniki uczenia się.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. W dniu 21.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Furmanach nt. Chrońmy dzieci przed internetowymi zagrożeniami.

Cele spotkania: uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z technologią komputerową i informacyjną, użytkowaniem mediów, gier, uświadomienie czynników ryzyka i chroniących, wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla  nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49. W dniu 22.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie V Szkoły Podstawowej w Cyganach zajęcia profilaktyczne pt.  „Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy".

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50. W dniu 22.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie VI Szkoły Podstawowej w Cyganach zajęcia profilaktyczne pt.  „Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy".

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51. W dniu 23.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci?

CELE:

- zapoznanie rodziców z czynnikami wpływający mina osiąganie dobrych wyników nauce

- omówienie symptomów trudności w nauce

- przybliżenie sposobów pomocy dziecku w domu i wpływania na wzmacniania motywacji poznawczej

- zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52. W dniu 28.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie warsztaty integracyjne na temat: Jak 5 palców jednej ręki.

Cele zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53. W dniu 28.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie warsztaty integracyjne na temat: Jak 5 palców jednej ręki.

Cele zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54. W dniu 29.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej w Krawcach na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci?

CELE:

- zapoznanie rodziców z czynnikami wpływający mina osiąganie dobrych wyników nauce

- omówienie symptomów trudności w nauce

- przybliżenie sposobów pomocy dziecku w domu i wpływania na wzmacniania motywacji poznawczej

- zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55. W dniu 30.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki opracowania IPET dla uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56. W dniu 30.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie II a gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zajęcia profilaktyczne pt. "Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy. Postawy uczniów i konsekwencja zachowań".

Cele zajęć: kształtowani postaw trzeźwościowych i abstynenckich, promocja zdrowego stylu życia, poznanie ryzyka strat od AISU.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57. W dniu 30.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie II b gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zajęcia profilaktyczne pt. "Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy. Postawy uczniów i konsekwencja zachowań".

Cele zajęć: kształtowani postaw trzeźwościowych i abstynenckich, promocja zdrowego stylu życia, poznanie ryzyka strat od AISU.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58. W dniu 05.12.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V a Szkoły Podstawowej w Nowej Dębie.

Temat zajęć: Zachowania agresywne wśród uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59. W dniu 05.12.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V b Szkoły Podstawowej w Nowej Dębie.

Temat zajęć: Zachowania agresywne wśród uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60. W dniu 07.12.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Cyganach.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61. W dniu 08.12.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62. W dniu 08.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie VII Szkoły Podstawowej w Chmielowie pt.: „Zgoda buduje. Asertywność”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63. W dniu 08.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie IV Szkoły Podstawowej w Chmielowie pt.: Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64. W dniu 11.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne w klasach II gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Temat zajęć: Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy.

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmiana błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65. W dniu 11.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne w klasach III gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Temat zajęć: Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy.

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmiana błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66. W dniu 11.12.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67. W dniu 12.12.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68. W dniu 12.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie IV Szkoły Podstawowej w Chmielowie pt.: Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69. W dniu 19.12.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klasy III a gimnazjum w Nowej Dębie pt. „Mocne strony a zainteresowania zawodowe”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70. W dniu 19.12.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klasy III b gimnazjum w Nowej Dębie pt. „Mocne strony a zainteresowania zawodowe”

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71. W dniu 04.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III Gimnazjum w Jadachach na temat: Postawy wobec innych. Konsekwencje swoich zachowań.

Cele zajęć: zwrócenie uwagi na drugiego człowieka w sposób empatyczny, odpowiedzialność za słowa i czynny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. W dniu 04.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Jadachach na temat: Postawy wobec innych. Konsekwencje swoich zachowań.

Cele zajęć: zwrócenie uwagi na drugiego człowieka w sposób empatyczny, odpowiedzialność za słowa i czynny.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73. W dniu 03.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74. W dniu 08.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75. W dniu 09.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowicy.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76. W dniu 16.01.2018 Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu w Gimnazjum w Grębowie kl. III

Temat: Mocne strony a zainteresowania zawodowe.

O spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne zawodoznawcze Gimnazjum w Grębowie kl. III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77. W dniu 16.01.2018 Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu w Szkole Podstawowej w Jadachach klasa III gimnazjum.

Cel warsztatów: wsparcie uczniów w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

Po spotkaniu miały miejsce indywidualne porady zawodowe związane z wyborem zawodu i szkoły oraz konsultacje z wychowawcą klasy III gimnazjum omówienie sytuacji uczniów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78. W dniu 16.01.2018 r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierski.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni. Realizacja zaleceń poradni w procesie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola/szkoły.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79. W dniu 23.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie kl. VI zajęcia pt. "Cyberprzemoc - to boli".

 Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych, uświadamianie konsekwencji prawnych i moralnych stosowania cyberprzemocy

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80. W dniu 24.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie kl. VI b pt. "Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych, uświadamianie konsekwencji prawnych i moralnych stosowania cyberprzemocy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------81. W dniu 24.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoła (psycholog) przeprowadziły przesiewowe słuchu platformą do badania zmysłów w grupie 5 – latków w Przedszkolu w Skopaniu badania przesiewowe. Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82. W dniu 25.01.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców Szkoła Podstawowa w Trześni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83. W dniu 25.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół Nr-2 w Nowej Dębie kl. I zajęcia warsztatowe pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i uczniów .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84. W dniu 25.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół Nr-2 w Nowej Dębie kl. II zajęcia warsztatowe Zajęcia pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85. W dniu 13.02.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) poprowadziła sSpotkanie z rodzicami kl. I-III w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie.

Temat spotkania "Rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym"

Cele spotkania: Doskonalenie umiejętności wychowawczych i dostarczenie rodzicom wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka w okresie rozwojowym wczesnoszkolnym:

- rozwój fizyczny (dieta, ruch, sen),

 - psychiczny (więzi, zainteresowania, umiejętności intelektualne),

 - emocjonalny

 - dojrzałość szkolna, lek separacyjny, ADHD),

- rozwój moralny.

Konsultacje SP-2 Nowa Dęba Indywidualne konsultacje po spotkaniu z rodzicami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86. W dniu 20.02.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) i Barbara Bunio ) poprowadziły zajęcia grupowe Szkolea Podstawowej w Chmielowie.

Temat zajęć "Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą".

Cele: - wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi, - rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią i uśmiechem.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87. W dniu 21.02.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) ) poprowadziła zajęcia grupowe w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie kl. VI warsztaty pt." Przemoc rówieśnicza"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88. W dniu 21.02.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) poprowadziła zajęcia grupowe w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie kl. V pt. " Przemoc rówieśnicza"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89. W dniu 22.02.2018r Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) poprowadziła zajęcia grupowe w Szkole Podstawowej w Furmanach kl. VI, VII Temat: Jak rozsądnie korzystać z komputera, internetu.

Cele: Rozpoznanie zagrożeń związanych z komputerem i internetem. Nabycie umiejętności dostrzeżenia granic korzyści i strat związanych z korzystaniem z komputera. Jak nie zostać ofiara cyberprzemocy czyli sposób na cyberprzemoc, rola świadka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90. W dniu 22.02.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) poprowadziła zajęcia grupowe w Szkole Podstawowej w Furmanach kl. IV, V.

Temat: Jak rozsądnie korzystać z komputera, internetu.

Cele: Rozpoznanie zagrożeń związanych z komputerem i internetem. Nabycie umiejętności dostrzeżenia granic korzyści i strat związanych z korzystaniem z komputera. Jak nie zostać ofiara cyberprzemocy czyli sposób na cyberprzemoc, rola świadka----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91. W dniu 22.02.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla nauczycieli szkół i przedszkoli  z Gminy Grębów (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stalach),

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni. Realizacja zaleceń poradni w procesie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola/szkoły.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92. W dniu 26.02.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia grupowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie kl. VI pt." Przemoc rówieśnicza"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93. W dniu 26.02.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) Zajęcia grupowe  Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie kl. VIa warsztaty pt. "Przemoc rówieśnicza - świadek ofiara, sprawca".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94.W dniu 07.03.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) wykonała badanie przesiewowe słuchu platformą do badania zmysłów test "SŁYSZĘ" Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy kl. III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95. W dniu 07.03.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) wykonała badanie przesiewowe w oparciu o Platformę Zmysłów test "SŁYSZĘ" Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy kl. I.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96. W dniu 07.03.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla  uczniów klas VI i VII  Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

 Temat: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97. W dniu 07.03.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla  uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

 Temat: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98. W dniu 07.03.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) udzielała konsultacji dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99. W dniu 15.03.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu w Gimnazjum w Grębowie kl. III.

Temat: Mocne strony a zainteresowania zawodowe.

Po spotkaniu odbyły się indywidualne porady zawodoznawcze dla uczniów..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100. W dniu 15.03.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla dzieci w Przedszkolu w Dąbrowicy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101. W dniu 16.03.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog)przeprowadziła warsztaty dla  uczniów klas IV a  Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

 Temat: Rozwiązywanie konfliktów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102. W dniu 16.03.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla  uczniów klas IV b  Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

 Temat: Rozwiązywanie konfliktów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103. W dniu 19.03.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla dzieci grupy 5-latków w Przedszkolu w Skopaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104. W dniu 20.03.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli pt."Cyberzachód – dzika banda atakuje".

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105. W dniu 20.03.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli pt."Cyberzachód – dzika banda atakuje".

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106. W dniu 20.03.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej w Ślęzakach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107. W dniu 21.03.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy I w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108. W dniu 21.03.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klasy III Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat: Mocne strony a zainteresowania zawodowe.

Po spotkaniu odbyły się indywidualne porady zawodoznawcze dla uczniów..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109. W dniu 21.03.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

Temat: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110. W dniu 02.03.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog), Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty edukacyjno-terapeutyczne w Domu Dziecka w Skopaniu. 

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla wychowawców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111. W dniu 07.03.2018r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chmielowie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112. W dniu 21.03.2018r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. W dniu 23.03.2018.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog), Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty edukacyjno-terapeutyczne w Domu Dziecka w Skopaniu. 

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla wychowawców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114. W dniu 04.04.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) prowadziły rozmowę z rodzicem na terenie SP w Skopaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115. W dniu 05.04.2018r. Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV  SP – Ślęzaki

Temat spotkania: Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116. W dniu 10.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła konsultacje indywidualne z rodzicami i nauczycielami  w Szkole Podstawowej w Trześni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117. W dniu 10.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Trześni. 

Temat: „Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. W dniu 11.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli na temat: „Świat uczuć i emocji. Asertywność”.

Cele zajęć: poprawa relacji i komunikacji w grupie rówieśniczej, uwzględnianie uczuc i emocji drugiej osoby, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowania, promowanie postaw asertywnych w sytuacjach konfliktowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

119. W dniu 11.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli na temat: pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120. W dniu 11.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli na temat: pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i uczniów .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121.W dniu 11.04.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów w Szkole Podstawowej we Wrzawach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122. W dniu 11.04.2018r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne  w Szkole Podstawowej w Wydrzy kl. "0".

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123. W dniu 12.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła indywidualne porady zawodoznawcze dla uczniów kl. III  w Gimnazjum w Chmielowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124. W dniu 12.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Jadachach na temat: „Cele życiowe. Świat wartości.”

Cele zajęć: wyznaczanie priorytetów w życiu, oparcie się na zasadach i wartościach, urealnianie marzeń i pomysłów na życie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125. W dniu 12.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Jadachach na temat: „Cele życiowe. Świat wartości.”

Cele zajęć: wyznaczanie priorytetów w życiu, oparcie się na zasadach i wartościach, urealnianie marzeń i pomysłów na życie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126. W dniu 17.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Chmielowie na temat: Razem z szacunkiem i w zgodzie. Świat uczuć. Empatia”

Cele zajęć: wyrabianie postaw życzliwości i szacunku w grupie, empatii i wsparcia z uwzględnieniem emocji i uczuć innych dzieci.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127. W dniu 19.04..2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Żupawie

Temat: „Rozwiązywanie konfliktów”, „Kreatywność w nauce”

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła interwencję kryzysową na terenie SP w Żupawie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128. W dniu 19.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Żupawie. 

Temat: „Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129. W dniu 19.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Żupawie. 

Temat: „Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130. W dniu 19.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Żupawie na temat: „Umiejętności przydatne w kontakcie z innymi. Razem z szacunkiem i w zgodzie. Empatia.

Cele zajęć: wyrabianie postaw życzliwości i szacunku w grupie, empatii i wsparcia z uwzględnieniem emocji i uczuć innych dzieci.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131. W dniu 19.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Żupawie na temat: „Umiejętności przydatne w kontakcie z innymi. Razem z szacunkiem i w zgodzie. Empatia.

Cele zajęć: wyrabianie postaw życzliwości i szacunku w grupie, empatii i wsparcia z uwzględnieniem emocji i uczuć innych dzieci.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132.W dniu 19.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Żupawie na temat: „Umiejętności przydatne w kontakcie z innymi. Razem z szacunkiem i w zgodzie. Empatia.

Cele zajęć: wyrabianie postaw życzliwości i szacunku w grupie, empatii i wsparcia z uwzględnieniem emocji i uczuć innych dzieci.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133. W dniu 24.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła prelekcję dla rodziców i nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli na temat: "Chrońmy dzieci przed internetowymi zagrożeniami. Cyberzagrożenia”

Cele zajęć:  uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z technologią komputerowa i informacyjną, uzytkowaniem mediów, gier. Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

Po spotkaniu  Katarzyna Tadra pełniła dyżur w Punkcie konsultacyjnym dla rodziców i nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134.W dniu 24.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Trześni. 

Temat: „Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli  i rodziców..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

135.W dniu 24.04.2018r. Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła spotkanie z rodzicami  SP – 2 Nowa Dęba dotyczące cyberprzemocy.

Temat spotkania: Jak uchronić dzieci przed cyberprzemocą i uzależnieniem od środków medialnych?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136.W dniu 24.04..2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie dla rodziców uczniów SP w Woli Baranowskiej.

Temat spotkania: „Jak motywować dzieci di nauki?”

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137. W dniu 25.04.2018r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136. W dniu 25.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Cyganach na temat: pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137. W dniu 25.04.2018r. Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła spotkanie z rodzicami  SP – 2 Nowa Dęba z klasami gimnazjalnymi / Gimnazjum nr 1/ dotyczące cyberprzemocy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138. W dniu 25.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Cyganach na temat: pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139. W dniu 25.04.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Cyganach na temat: pt."Cyberprzemoc - to boli".

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140. W dniu 26.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Skopaniu. 

Temat: „Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141. W dniu 26.04.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy III gimnazjum w  Zespole Szkół w Skopaniu. 

Temat: „Moje mocne strony a zainteresowania zawodowe”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142. W dniu 26.04.2018r. Barbara Bunio ( psycholog ) przeprowadziła spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Żupawie.

Temat spotkania: Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych /SNOS/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143. W dniu 27.04.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog), Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty edukacyjno-terapeutyczne w Domu Dziecka w Skopaniu. 

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla wychowawców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144. W dniu 07.05.2018r. Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. I SP w Żupawie.

Temat zajęć: „Razem raźniej – jak 5 palców jednej ręki”

Cele zajęć: kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w zyciu grupy, poprawa komunikacji relacji rówieśniczych, zdobywanie orientacji na temat tego, jak się jest spostrzeganym przez innych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145. W dniu 07.05.2018r. Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Żupawie.

Temat zajęć: „Ciekawie w zabawie”/ zajecia z elementami integracji sensorycznej/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146. W dniu 07.05..2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Żupawie

Temat: „Podnoszenie samooceny. Praca nad motywacja twórczą do nauki”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147. W dniu 08.05.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas IV d i IV c  Szkoły Podstawowej  nr 2 w Nowej Dębie.

Temat: „Konflikty i stres”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148. W dniu 09.05.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149. W dniu 16.05.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147. W dniu 18.05..2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej  w Baranowie Sandomierskim

Temat: „Konflikty i stres”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148. W dniu 18.05..2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej  w Baranowie Sandomierskim

Temat: Motywacja do nauki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149. W dniu 18.05.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) wykonała badanie przesiewowe słuchu platformą do badania zmysłów uczniów kl. III  w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150. W dniu 24.05.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia grupowe dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat: „Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151. W dniu 29.05.2018r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła indywidualne porady zawodoznawcze dla uczniów kl. III  w Gimnazjum w Skopaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152. W dniu  30.05.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) w ramach Kampanii Profilaktyczno-Prozdrowotnej dla uczniów starszych klas SP nr 2 w Nowej Dębie przeprowadzila prelekcję o zagrożeniach związanych z uzywaniem środków psychoaktywnych pt. „Wygraj Życie.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153. W dniu  07.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII a Szkoły Podstawowej w Grębowie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154. W dniu  08.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII c Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155. W dniu  08.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII b Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami uzywania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156. W dniu  08.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII a Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157. W dniu  11.06.2018r Barbara Bunio ( psycholog ) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów kl.VII SP w Tarnowskiej Woli pt. „Co wiemy o miłości”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158. W dniu  11.06.2018r Barbara Bunio ( psycholog ) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów kl.II gimnazjalnej w  SP w Baranowie Sandomierskim pt. „Co wiemy o miłości”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159. W dniu 12.06.2018r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej  w Skopaniu pt. „Przemoc i zapobieganie konfliktom”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160. W dniu 13.06.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161. W dniu 14.06.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i  Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów w Przedszkolu w Skopaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162. W dniu  15.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III a  gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163. W dniu  15.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy II c  gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164. W dniu  15.06.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy II a  gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165. W dniu 20.06.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166. W dniu 27.06.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167. W dniu 04.07.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168. W dniu 11.07.2018r.  Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły warsztaty dla rodziców "Trening Umiejętności Wychowawczych" na terenie Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z uczestnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

ePUAP