Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Nasze działania 2018 2019

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁPRACA ze SZKOŁAMI i  PRZEDSZKOLAMI,

Rok szkolny 2018/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.P.

DATA

REALIZATOR

PLACÓWKA

RODZAJ ZAJĘĆ

 1.  

2018-09-07

Ewa Monika Szczepan

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Od orzeczenia do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Realizacja zaleceń poradni w procesie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

 1.  

2018-09-14

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Jadachach kl. V

Warsztaty dla uczniów pt. „Jesteśmy razem. Każdy jest inny." dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu i izolacji społecznej, tolerancji i akceptacji w grupie”.

 1.  

2018-09-14

Katarzyna Tadra  

Szkoła Podstawowa w

Jadachach kl. IV

Zajęcia grupowe nt. Jesteśmy razem. Każdy jest inny dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu i izolacji społecznej, tolerancji i akceptacji w grupie.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z nauczycielami

 1.  

2018-09-14

Lidia Małobęcka-Puka

Anna Urbaniak

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców: „Trening Umiejętności Wychowawczych”.

 1.  

2018-09-18

Anna Domagała

Doradcy zawodowi OHP w Tarnobrzegu

Szkolenie dla doradców zawodowych i pracowników OHP w Tarnobrzegu.

 1.  

2018-09-21

Lidia Małobęcka-Puka

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków DD.

 1.  

2018-09-27

Ewa Monika Szczepan

 

Lidia Małobęcka - Puka

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

Warsztaty dla rodziców klasy I.

Temat1: "Czynniki warunkujące powodzenie uczniów w szkole. Rozwój dziecka: poznawczy, emocjonalny i fizyczny”.

Temat 2: „Metody wychowawcze: rozwijanie samodzielności, stosowanie granic, pozytywna motywacja. Jakie czynniki maja wpływ na naukę dziecka. Współpraca rodziców ze szkoła, ćwiczenie pamięci, dieta, ruch, sen - wypoczynek, relaks”.

 1.  

2018-09-26

Ewa Monika Szczepan

Zespół Szkół w Skopaniu

Prelekcja dla rodziców uczniów ze SPE (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Omówiono zagadnienia związane z  edukacją włączającą oraz organizacją kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1.  

2018-10-01

Lidia Małobęcka-Puka

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

Zajęcia grupowe kl. IVa

Temat: Przeciwstawianie się zrachowaniom agresywnym u dzieci.

Cele: jak sobie radzić z trudnościami i agresywnymi działaniami kolegów.

Konsultacje.

 1.  

2018-10-04

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Ślęzakach kl. III gimnazjum

Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu

Temat: Moja przyszłość - moja kariera.

Porady bez badań /

 1.  

2018-10-23

Katarzyna Tadra  

Gimnazjum w Woli Baranowskiej

Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt." Moja przyszłość-moja kariera".

Konsultacje z pedagogiem szkolnym

 1.  

2018-10-24

Ewa Monika Szczepan  

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Prelekcja dla rodziców uczniów ze SPE (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Omówiono zagadnienia związane z  edukacją włączającą oraz organizacją kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1.  

2018-11-14

Lidia Małobęcka-Puka

Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie

Warsztaty dla rodziców uczniów kl. I.

Temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci.

 1.  

2018-11-14

Katarzyna Tadra

Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie kl. VIIIa, VIIIb

Prelekcja dla rodziców nt.: Moje dziecko wybiera zawód. Decyzje edukacyjno-zawodowe.

Celem spotkań było wzbudzenie motywacji i postawu u rodziców do działań wspierających ich dzieci w decyzjach edukacyjno-zawodowych. Zwrócono uwagę na czynniki istotne w dokonaniu trafnych wyborów

 1.  

2018-11-14

Ewa Monika Szczepan

Barbara Bunio 

Zespól Szkół w Skopaniu

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Od orzeczenia do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Realizacja zaleceń poradni w procesie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

 1.  

2018-11-15

Ewa Monika Szczepan

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej

Prelekcja dla rodziców nt: Sukcesu i niepowodzenia szkolne.

Omówienie wyników przeprowadzonych badań zmysłów w kl. III i IV szkoły podstawowej. Ponadto zapoznano rodziców z przyczynami niepowodzeń szkolnych. Omówiono formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w szkole i poradni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1.  

2018-11-16

Lidia Małobęcka-Puka

Anna Urbaniak

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców: „Trening Umiejętności Wychowawczych”.

 1.  

2018-11-19

Lidia Małobęcka-Puka

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie klasa Vb

Konsultacje n rodzicami

 1.  

2018-11-19

Lidia Małobęcka-Puka

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie klasa  Va

Zajęcia grupowe  nt. Twórcza motywacja do nauki.

Konsultacje z nauczycielami

 1.  

2018-11-19

Ewa Monika Szczepan  

Przedszkole w Grębowie

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Od orzeczenia do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Realizacja zaleceń poradni w procesie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

 1.  

2018-11-20

Katarzyna Tadra

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach kl. VII i VIII.

Zajęcia grupowe pt. Dopalacze - to nie dla mnie.

Po zajęciach odbyły się konsultacje dla nauczycieli

 1.  

2018-11-20

Katarzyna Tadra

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach kl. III kl gimnazjum

Badania i porady zawodoznawcze dla uczniów

 1.  

2018-11-26

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historia, celem wprowadzania kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.

 1.  

2018-11-30

Katarzyna Tadra

SP Chmielów kl. V

Zajęcia grupowe pt. "Różni ale tacy sami. Rozmowa a nie kłótnia”.

Konsultacje po warsztatach

 1.  

2018-11-30

Lidia Małobęcka-Puka

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne

 1.  

2018-12-03

Lidia Małobęcka-Puka  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie

Warsztaty dla rodziców uczniów kl. I nt. : Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym.

 1.  

2018-12-03

Lidia Małobęcka-Puka  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie kl. V

Zajęcia grupowe prowadzone  nt. Kreatywne motywowanie do działania.

 1.  

2018-12-03

Lidia Małobęcka-Puka

Szkoła Podstawowa w Skopaniu kl. V

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych nt.: Twórcza motywacja do nauki.

 1.  

2018-12-03

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie

Prelekcja dla uczniów klas IV Temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci.

 1.  

2018-12-03

Lidia Małobęcka-Puka  

Konsultacja Szkoła Podstawowa w Skopaniu kl. V

Warsztaty dla uczniów nt.: Twórcza motywacja do nauki.

 1.  

2018-12-07

Lidia Małobęcka-Puka

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców „Trening Umiejętności Wychowawczych

 1.  

2018-12-12

Lidia Małobęcka-Puka  

SP-Baranów Sandomierski kl. V

Zajęcia grupowe nt.: Twórcza motywacja do nauki.

Konsultacje

 1.  

2019-01-03

Ewa Monika Szczepan

Barbara Bunio  

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli – konsultantów PCEN.

Temat: Od orzeczenia do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Realizacja zaleceń poradni w procesie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

 1.  

2019-01-04

Lidia Małobęcka-Puka

Anna Urbaniak

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców: „Trening Umiejętności Wychowawczych”.

 1.  

2019-01-11

Lidia Małobęcka-Puka

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków DD.

 1.  

2019-01-18

Lidia Małobęcka-Puka  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie

Konsultacja z nauczycielami.

 1.  

2019-01-22

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole Ochronka w Baranowie Sandomierskim

Badania przesiewowe wzroku platformą do badania zmysłów

 1.  

2019-01-23

Ewa Monika Szczepan

 Lidia Małobęcka - Puka

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy kl. VI

Zajęcia grupowe nt.: Razem raźniej. Budujemy zespoły.

Konsultacje.

 1.  

2019-01-26

psycholodzy pedagodzy, logopedzi

PPP w Nowej Debie

DZIEŃ OTWARTY w PPP

 1.  

2019-01-25

Lidia Małobęcka-Puka

Anna Urbaniak

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców „Trening Umiejętności Wychowawczych”.

 1.  

2019-01-28

Ewa Monika Szczepan

Barbara Bunio

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli nt.: Aspekt psychologiczny funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1.  

2019-01-28

Lidia Małobęcka-Puka  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie

Interwencja

Konsultacje.

 1.  

2019-01-29

Katarzyna Tadra  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie kl. VI

Zajęcia grupowe nt.: Nie dla przemocy i agresji. Asertywność. Razem w zgodzie.

 1.  

2019-01-29

Katarzyna Tadra  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie kl. VII

Warsztaty dla uczniów nt.: Nie dla przemocy i agresji. Asertywność. Razem w zgodzie.

 1.  

2019-01-29

Ewa Monika Szczepan

Lidia Małobęcka-Puka  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie

(gimnazjum)

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat 1: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji

Temat 2: Warsztat kreatywnego nauczyciela.

Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historia, celem wprowadzania kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.

 1.  

2019-01-30

Ewa Monika Szczepan

Lidia Małobęcka-Puka  

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli, klasa V

Zajęcia grupowe nt.: „Razem raźniej. Budujemy zespół”.

 1.  

2019-01-31

Katarzyna Tadra

Barbara Bunio 

Szkoła Podstawowa w Trześni

Prelekcja dla rodziców  kl. IV-VII nt. :Zaburzenia odżywiania-anoreksja i bulimia

Konsultacje dla rodziców

 1.  

2019-02-01

Lidia Małobęcka-Puka

Szkoła Podstawowa w Skopaniu kl. IV

Zajęcia grupowe nt.: Kreatywna motywacja do nauki.

 1.  

2019-02-04

Ewa Monika Szczepan

Edyta Kunicka  

Przedszkole w Dąbrowicy

Prelekcja dla rodziców.

Temat 1: Kryteria oceny gotowości szkolnej.

Temat 2: Warunki prawidłowego rozwoju mowy.

 1.  

2019-02-06

Katarzyna Kwiecińska  

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Prelekcje dla rodziców nt.: Objawy i przyczyny depresji u młodzieży oraz form pomocy.

 1.  

2019-02-06

Ewa Monika Szczepan

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

 1.  

2019-02-11

Anna Domagała

Katarzyna Kwiecińska  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie

Szkolenie dla nauczycieli nt.

wypalenia zawodowego

 1.  

2019-02-15

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków DD.

 1.  

2019-02-26

Ewa Monika Szczepan

PPP w Nowej Dębie

Grupa wsparcia dla nauczycieli i pedagogów

 1.  

2019-02-28

Katarzyna Tadra  

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Indywidualne porady zawodowe bez badań

Konsultacje.

 1.  

2019-03-01

Anna Urbaniak

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców „Trening Umiejętności Wychowawczych

 1.  

2019-03-05

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa Nr-2 w Nowej Dębie

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historia, celem wprowadzania kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.

 1.  

2019-03-06

Katarzyna Tadra

Barbara Bunio

Szkoła Podstawowa w Chmielowie kl. VI

Zajęcia grupowe

Temat: Różni ale tacy sami. Rozmowa a nie kłótnia.

 1.  

2019-03-06

Katarzyna Tadra

Barbara Bunio

Szkoła Podstawowa w Chmielowie

Konsultacje dla nauczycieli

 1.  

2019-03-06

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli kl. V

Zajęcia grupowe nt.:”Razem, Raźniej”.

 1.  

2019-03-07

Anna Domagała  

Szkoła podstawowa w Tarnowskiej Woli kl. VIII

Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu.

Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań

 1.  

2019-03-07

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historia, celem wprowadzania kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.

 1.  

2019-03-08

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków DD.

 1.  

2019-03-11

Anna Domagała

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa Nr-1 w Gorzycach kl. III

Zajęcia grupowe dot. integracji grupowej

 1.  

2019-03-11

Anna Domagała

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa Nr-1 w Gorzycach kl. IV

Zajęcia grupowe dot. integracji grupowej

 1.  

2019-03-13

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli, klasa IV

Zajęcia grupowe nt.:”Razem, Raźniej”.

 1.  

2019-03-15

Ewa Monika Szczepan  

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy kl. IV i V

Zajęcia grupowe nt.: Nie pękaj! Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym.

 1.  

2019-03-15

Katarzyna Tadra  

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy kl. VII i VIII

Zajęcia grupowe nt.: Nie dla przemocy i agresji.

 1.  

2019-03-15

Barbara Bunio

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa w Wydrzy, kl. VIII

Zajęcia warsztatowe nt. Moje mocne strony. Jak mnie widzą inni?

 1.  

2019-03-20

Katarzyna Tadra  

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Punkt konsultacyjny.

Porady bez badań.

 1.  

2019-03-20

Ewa Monika Szczepan  

Zespół szkół Ogólnokształcących w Grębowie

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historia, celem wprowadzania kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.

 1.  

2019-03-22

Anna Urbaniak

PPP w Nowej Dębie

Warsztaty dla Rodziców „Trening Umiejętności Wychowawczych

 1.  

2019-03-27

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim, kl. VII, kl. VIII

Warsztaty profilaktyczne pt. Dopalacze – to nie dla mnie!

 1.  

2019-03-27

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim, kl. VIII, kl. III gimnazjum

Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. Moja przyszłość – moja kariera.

 1.  

2019-04-02

Katarzyna Tadra

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

Spotkanie profilaktyczne w ramach rekolekcji szkolnych pt. Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach – zagrożenia i niebezpieczeństwa współczesnego świata.

 1.  

2019-04-03

Katarzyna Tadra

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa w Trześni, kl. VII i kl. VIII

Warsztaty antystresowe pt. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Spotkanie miało na celu wypracowanie skutecznych sposobów odstresowania oraz ukazanie fizjologii stresu.

 1.  

2019-04-24

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej, kl. III gimnazjum, kl. VIII

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. Dopalacze – to nie dla mnie!

 1.  

2019-04-25

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 1.  

2019-04-25

Ewa Monika Szczepan

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Temat: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji. Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historia, celem wprowadzania kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.

 1.  

2019-05-10

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Chmielowie

Konsultacje i porady indywidualne dla uczniów związane z wyborem zawodu i szkoły.

 1.  

2019-05-10

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Chmielowie

Zajęcia grupowe dla uczniówpt. Asertywność i empatia w relacjach. Nie dla przemocy i agresji.

Konsultacje z wychowawcą, nauczycielami, uczniami.

 1.  

2019-05-14

Katarzyna Tadra

Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. Mechanizmy uzależnienia.

 1.  

2019-05-14

Barbara Bunio

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie, kl. VIIa

Interwencja kryzysowa

 1.  

2019-05-17

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków DD.

 1.  

2019-05-20

Ewa Monika Szczepan

ZS -2

Nowa Dęba

Warsztaty dla nauczycieli nt,’

Interwencja kryzysowa w pracy szkoły, wsparcie Poradni w tym zakresie”

 1.  

2019-05-21

Ewa Monika Szczepan

ZS -2

Nowa Dęba

Spotkanie z rodzicami nt. „Depresja a depresyjność”

Konsultacje indywidualne dla rodziców

 1.  

2019-05-22

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Alfredówce, kl. V

Zajęcia warsztatowe dla uczniów pt. Zgoda buduje. Konflikt, agresja, przemoc.

 1.  

2019-05-23

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Cyganach, kl. II

Zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat: Jak 5 palców jednej ręki. Jesteśmy razem.

 1.  

2019-05-23

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Punkt konsultacyjny dla nauczycieli i rodziców

 1.  

2019-05-24

Ewa Monika Szczepan

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie, kl. VII

Zajęcia grupowe dla uczniów dla uczniów nt. Agresja? Przemoc? … Można inaczej!

 1.  

2019-05-27

Ewa Monika Szczepan

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Szkolenie dla nauczycieli dot. prowadzenia interwencji kryzysowej dla nauczycieli.

Omówienie wyników ankiet nt. kompetencji kluczowych

 1.  

2019-05-27

Ewa Monika Szczepan

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa w Cyganach

Spotkanie z rodzicami na temat edukacji włączającej. Omówienie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i poradni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1.  

2019-05-30

Anna Domagała

Szkoła Podstawowa w Żupawie, kl. V, kl. VI

Zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat Jestem dobrym kolegą, dobrą koleżanką.

 1.  

2019-06-04

Ewa Monika Szczepan

Barbara Bunio

Szkoła Podstawowa w Krawcach, kl. IV, kl. V

Zajęcia dla uczniów z zakresu interwencji kryzysowej.

Konsultacje z nauczycielami.

 1.  

2019-06-12

Barbara Bunio

Katarzyna Kwiecińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie, kl. VIIa

Zajęcia dla uczniów prowadzone metodami warsztatu psychoedukacyjnego o tematyce: Szacunek i tolerancja w świetle preferowanych przez młodzież wartości.

 1.  

2019-06-11

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Ślęzakach, kl. IV

Zajęcia grupowe z uczniami pt. Jak 5 palców jednej ręki. Zgoda buduje.

 1.  

2019-06-13

Katarzyna Tadra

Szkoła Podstawowa w Jadachach, kl. VI, VIII

Zajęcia grupowe dla uczniów pt. Moje cele życiowe i aspiracje. Motywacja do nauki.

 1.  

2019-06-21

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Dom Dziecka w Skopaniu

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków DD.

Badania przesiewowe wzroku i słuchu platformą do badania zmysłów

 1.  

2018-10-04

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej klasa IV

Badania przesiewowe wzroku i słuchu platformą do badania zmysłów

 1.  

2018-10-23

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej klasa IV

Badania przesiewowe wzroku i słuchu platformą do badania zmysłów

 1.  

2018-10-29

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej klasa III

Badania przesiewowe słuchu i wzroku platformą do badania zmysłów

 1.  

2018-10-29

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sand. klasa I

Badania przesiewowe słuchu i wzroku platformą do badania zmysłów

 1.  

2018-11-28

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole „Ochronka” w Baranowie Sand.

Badania przesiewowe słuchu i wzroku platformą do badania zmysłów

 1.  

2010-03-27

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sand. klasa 0

Badania przesiewowe słuchu i wzroku platformą do badania zmysłów

 1.  

2019-05-22

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

Badania przesiewowe słuchu

 1.  

2019-05-29

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie – grupa 5 - latków

Badania przesiewowe słuchu

 1.  

2019-05-29

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkoła Podstawowa we Wrzawach

 klasa 0

Badania przesiewowe słuchu

 1.  

2019-06-04

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie grupa 5 - latków

Badania przesiewowe słuchu

PILOTAŻOWE PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE

 1.  

04.09.2018r

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Grębowie.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

05.09.2018r

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Grębowie

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

07.09.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkoła Podstawowa w Wydrzy - oddział przedszkolny

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

12.09.2018r

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach - oddział przedszkolny

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

19.09.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Grębowie - grupa 5-latków

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

20.09.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkoła Podstawowa w Chmielowie oddział przedszkolny

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

26.09.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkole Podstawowej we Wrzawach, kl. 0.

 

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

26.09.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkoła Podstawowa w Jadachach, kl. 0, kl. I.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

24.10.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole „Ochronka” w Baranowie Sandomierskim.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

06.11.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Woli Baranowskiej, 6-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

6.11.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Woli Baranowskiej, 5-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

09.11.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Ślęzakach.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

28.11.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole „Ochronka” w Baranowie Sandomierskim, pilotaż uzupełniający.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

05.12.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Szkole Podstawowej oraz Przedszkole w Baranowie Sandomierskim.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

12.12.2018r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole „Ochronka” w Baranowie Sandomierskim, pilotaż uzupełniający.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

09.01.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Baranowie Sandomierskim, kl. 0.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

16.01.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Tarnowskiej Woli.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

30.01.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole w Jadachach.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

06.02.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 4 w Nowej Dębie.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

27.02.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 4 w Nowej Dębie.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

06.03.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

11.03.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

18.03.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie, 6-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

27.03.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie, 6-latki i 4-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

10.04.2019r.

Edyta Kunicka Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie, 4-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

10.04.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie, 5-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

24.05.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie, 5-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

08.05.2019r.

Edyta Kunicka Anna Urbaniak

Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie, 6-latki.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 1.  

19.06.2019r.

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie, pilotaż uzupełniający.

Przesiewowe badania logopedyczne 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

ePUAP