Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Nasze działania 2021/2022

WSPÓŁPRACA ze SZKOŁAMI i  PRZEDSZKOLAMI,

Rok szkolny 2021/2022

 

Pomoc udzielana nauczycielom i rodzicom

LP

Data

Realizator

Forma

Adresaci i placówka

1

2021-11-24

Katarzyna Tadra

Konsultacje

RODZICE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach

2

2021-09-17

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach

3

2021-09-22

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Wydrzy

4

2021-09-15

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa we Wrzawach

5

2021-09-15

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa we Wrzawach

6

2021-09-23

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

7

2021-09-23

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

8

2021-09-21

Renata Ordon

Grupy wsparcia

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI Spotkanie pedagogów szkolnych w Poradni Psychologiczno0-Pedagogicznej w Nowej Dębie

9

2021-09-24

Katarzyna Tadra

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Jadachach

10

2021-09-24

Katarzyna Tadra

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI Szkoła Podstawowa w Jadachach

11

2021-09-24

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Jadachach

12

2021-10-01

Katarzyna Tadra

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

Szkoła Podstawowa w Jadachach

13

2021-10-01

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Jadachach

14

2021-10-06

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej

15

2021-10-06

Renata Ordon

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej

16

2021-10-07

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

17

2021-10-07

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

18

2021-10-20

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Przedszkole w Grębowie

19

2021-10-20

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Przedszkole w Grębowie

20

2021-10-21

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Trześni

21

2021-10-21

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Trześni

22

2021-10-25

Katarzyna Tadra

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

23

2021-10-25

Katarzyna Tadra

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

24

2021-10-26

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

25

2021-11-25

Renata Ordon

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

26

2021-10-25

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

27

2021-11-04

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Cyganach

28

2021-11-04

Katarzyna Tadra

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

29

2021-11-05

Katarzyna Tadra

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

30

2021-11-05

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

31

2021-11-05

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

32

2021-11-05

Katarzyna Tadra

 Prelekcja

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim Pogadanka dla rodziców pt. "Moje dziecko jest uczniem klasy I. Dojrzałość szkolna". Cel spotkania: uświadomienie rodzicom czynników decydujących o dojrzałości szkolnej, sukcesie edukacyjnym dzieci oraz roli w tym procesie. Współpraca domu rodzinnego ze szkołą.

33

2021-11-09

Anna  Dzióba

Grupy wsparcia

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

Spotkanie dla pedagogów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie.

34

2021-11-09

Renata Ordon

 Prelekcja

NAUCZYCIELE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie Szkolenie dla nauczycieli na temat "Interwencja kryzysowa".

35

2021-11-10

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Przedszkole w Grębowie

36

2021-11-10

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Przedszkole w Grębowie

37

2021-11-08

Renata Ordon

 Prelekcja

RODZICE

Szkoła Podstawa w Skopaniu Prelekcje dla rodziców na temat "Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka w czasie pandemii."

38

2021-11-08

Renata Ordon

 Prelekcja

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawa w Skopaniu Prelekcje dla rodziców na temat "Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka w czasie pandemii."

39

2021-11-08

Renata Ordon

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

40

2021-11-08

Renata Ordon

Konsultacje

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI

41

2021-11-17

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIEL

Szkoła Podstawowa w Żupawie

42

2021-11-25

Renata Ordon

 Prelekcja

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Grębowie

43

2021-11-25

Renata Ordon

 Prelekcja

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Grębowie

44

2021-11-17

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Trześni

45

2021-11-17

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Trześni

46

2021-12-07

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Przedszkole w Dąbrowicy

47

2021-12-07

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Przedszkole w Dąbrowicy

48

2021-11-30

Katarzyna Tadra

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Chmielowie kl. VI

49

2021-12-15

Renata Ordon

Konsultacje

RODZICE

Szkoła Podstawowa w Grębowie

50

2021-12-15

Renata Ordon

Konsultacje

NAUCZYCIELE

Szkoła Podstawowa w Grębowie

 

Zajęcia dla uczniów

LP

DATA

REALIZATOR

FORMA

TEMATYKA

PLACÓWKA

1

2021-09-22

Renata Ordon

Konsultacje

 

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Wydrzy

2

2021-09-23

Renata Ordon

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

3

2021-09-24

Katarzyna Tadra  

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

Zajęcia warsztatowe pt. "Cyberprzemoc - to boli"

Szkoła Podstawowa w Jadachach

4

2021-09-24

Katarzyna Tadra  

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

Zajęcia warsztatowe pt. "Cyberprzemoc - to boli"

Szkoła Podstawowa w Jadachach

5

2021-09-24

Katarzyna Tadra  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Jadachach

6

2021-10-01

Katarzyna Tadra  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Jadachach

7

2021-10-01

Katarzyna Tadra  

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

Zajęcia warsztatowe pt. "Razem raźniej-wzajemne poznanie i akceptacja"

Szkoła Podstawowa w Jadachach

8

2021-10-01

Katarzyna Tadra  

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

Zajęcia warsztatowe pt. "Razem raźniej-wzajemne poznanie i akceptacja" Szkoła Podstawowa w Jadachach

 

9

2021-10-06

Renata Ordon

Konsultacje

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej

 

10

2021-10-06

Renata Ordon

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej

11

2021-10-07

Renata Ordon

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

12

2021-10-21

Renata Ordon

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Trześni

13

2021-10-25

Katarzyna Tadra  

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych

Warsztaty integracyjne pt. "Reintegracja w czasie pandemii. Warto chcieć"

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

14

2021-10-25

Katarzyna Tadra  

Konsultacje:

 

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

15

2021-11-24

Renata Ordon  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

16

2021-10-26

Renata Ordon  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

17

2021-10-25

Renata Ordon  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

18

2021-11-10

Renata Ordon  

Porady po badaniach przesiewowych

 

Przedszkole w Grębowie Badania przesiewowe rozwoju psychoruchowego KORP

19

2021-11-08

Renata Ordon  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

20

2021-11-16

Renata Ordon  

Konsultacje

 

Szkoła Podstawowa w Żupawie

21

2021-12-06

Katarzyna

Kwiecińska

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych

Zajęcia warsztatowe "Integracja uczniów w trakcie pandemii".

Szkoła Podstawowa w Skopaniu

22

2021-12-23

Anna  Dzióba  

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień

Szkoła Podstawowa w Skopaniu kl. III

23

2021-11-23

Anna  Dzióba  

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych

Zajęcia warsztatowe "Efektywna komunikacja"

Szkoła Podstawowa w Skopaniu kl. VI

24

2021-11-23

Anna  Dzióba

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych

Zajęcia warsztatowe :Złość a zachowanie agresywne, jak radzić sobie z trudnymi emocjami".

Szkoła Podstawowa w Skopaniu kl. VII

25

2021-11-30

Katarzyna Tadra  

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych

Zajęcia warsztatowe "Kreatywna motywacja do nauki. Warto chcieć".

Szkoła Podstawowa w Chmielowie kl. VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE:

LP

Data

Realizator

Adresaci i placówka

1

14.09.2021

21.09.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Szkoła Podstawowa w Jadachach

2

15.09.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Szkoła Podstawowa we Wrzawach

3

22.09.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Szkoła Podstawowa w Wydrzy

4

30.09.2021

06.10.2021

20.10.2021

27.10.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Przedszkole w Grębowie

5

03.11.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim

6

17.11.2021

08.12.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

7

15.12.2021

22.12.2021

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie

8

12.01.2022

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Przedszkole w Dąbrowicy

9

19.01.2022

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Szkoła Podstawowa w Trześni

10

02.02.2022

Edyta Kunicka

Anna Łącz

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

ePUAP