Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) informujemy, iż:

1. Nazwa administratora danych i jego dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych zgłoszonego do Poradni Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba.

2. Cel przetwarzania danych

Dane przedstawione wniosku o wydanie opinii/orzeczenia/przyjęcia na zajęcia terapeutyczne/udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej dot. Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, pesel, telefon, adres zamieszkania, szkoła, klasa) zostały uzyskane od Pani/Pana będą wykorzystywane do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego, statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie, w celu wskazanym w treści złożonego przez Panią/Pana wniosku.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane przez Administratora uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie.

4. Informacje o prawie dostępu do danych, ich poprawienia oraz dobrowolności podania danych lub obowiązkowi ich podania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości prawnych zrealizowania celów wskazanych we wniosku przez Panią/Pana (uniemożliwi wykonania badań, wydania opinii/orzeczenia/udziału w zajęciach terapeutycznych/skorzystania z pomocy – psychologiczno - pedagogicznej oraz udzieleniu informacji).

5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

iod@tarnobrzeski.pl Marta Kopyto

6. Podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty, o ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonanych oraz statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie.

7. Okres przechowywania danych lub w braku możliwości – kryteria ustalenia tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

8. Informacje o prawach podmiotu

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); prawo ich sprostowania (art. 16 RODO); usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO); ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO); prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust 3) (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

ePUAP