Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Oświadczenie dostępności

DEKLERACJA DOSTEPNOŚCI

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Poradnię stwierdza się, że:

Strona internetowa https://pppnd.naszaporadnia.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • pliki PDF nie są dostępne cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • opublikowane zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst.

Dostępność architektoniczna

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie w budynku szkoły przy ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba.

2 W budynku na parterze pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię znajduje się gabinet terapeutyczny oraz WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe (zewnętrzne) oraz wewnętrzne na parterze posiadają szerokość umożliwiającą swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do WC i gabinetu terapeutycznego.

3. Do wejścia prowadzi pochylnia dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

4. Możliwy jest także wjazd windą od strony ul. Szkolnej. Należy wjechać na teren Zespołu Szkół nr 1. Windę uruchamia woźny lub pracownik sekretariatu Poradni.

5. Na piętrze I i II szkoły jest dostęp do toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, korzystających z usług Poradni.

6. Poradnia posiada antypoślizgowe podłogi.

7. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

8. W budynku, gdzie mieści się Poradnia nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektorem Poradni poprzez emaila: sekretariat@pppnd.naszaporadnia.com lub skrzynkę epuap.

Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

ePUAP