Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Oświadczenie dostępności

DEKLERACJA DOSTEPNOŚCI

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Poradnię stwierdza się, że:

Strona internetowa https://pppnd.naszaporadnia.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • pliki PDF nie są dostępne cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • opublikowane zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst.

Dostępność architektoniczna

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie w budynku usługowo - mieszkalny przy ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba.

W związku z pandemią do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Jana Pawła II 4, gdzie prowadzi kilka schodów do windy. Możliwy jest także wjazd bezpośrednio windą od strony ul. Rzeszowskiej.

Do holu głównego z zewnątrz nie ma schodów.

Budynek nie w pełni dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Winda nie jest wyposażona. W budynku nie znajduje się WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe i klatkę schodową, dla osób poruszających się na wózkach. Nie posiada antypoślizgowej podłogi.

W budynku, gdzie mieści się Poradnia, nie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku, gdzie mieści się Poradnia nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Poradnia funkcjonuje w drugim budynku przy ul.Reja 7 w Nowej Dębie, gdzie zapewniony jest swobodny dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Do wejścia prowadzi pochylnia dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drzwi wejściowe (zewnętrzne) oraz wewnętrzne na parterze posiadają szerokość umożliwiającą swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do WC i gabinetu terapeutycznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektorem Poradni poprzez emaila: sekretariat@pppnd.naszaporadnia.com lub skrzynkę epuap.

Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

ePUAP